Youth ProgramWe wensen jongeren te ondersteunen via ons Youth Program. De bedoeling is dat we uiteindelijk 3 jonge talenten (tussen 12 – 21 jaar) intensief gaan begeleiden. Via scouting worden deze talenten in kaart gebracht en benaderd. Daarna worden zij intensief gedurende 6 maanden begeleid, in eerste instantie door hun peter of meter. Na evaluatie en wederzijds akkoord kan deze begeleiding met een extra jaar worden voortgezet. Ons doel is om deze talenten te adviseren en te helpen tijdens het creatief proces. Vooralsnog zal onze focus liggen op jongeren die rappen, zingen en/of tekenen. De begeleiding gekoppeld aan ons Youth Program zal hoofdzakelijk uitgevoerd worden door mentors of ‘grote broers´ die hen zullen helpen om hun talenten te verfijnen of raffineren.

Mits onze beperkte middelen zullen we hen doorverwijzen naar de geschikte mensen (studio & graphic design = diensten) om hun doelstellingen te verwezenlijken. We kunnen op dit ogenblik instaan voor max. 25% van de kosten. Videoclips worden gefinancierd door de jonge artiesten zelf. We zorgen wel voor voordelige prijzen d.m.v. onze partnerships.

Bovendien zijn er nog sessies waarmee we deze jonge talenten in de kijker willen zetten en koppelen aan gevestigde artiesten. Deze worden tweemaandelijks georganiseerd en beginnen in juli.

Youth Zone wilt zich maatschappelijk profileren en zijn meerwaarde tonen aan en voor de gemeenschap. Mede door de vele positieve reacties van zowel verschillende talenten als gevestigde artiesten zijn wij er heilig van overtuigd dat ons programma de jeugdrecreatie bevordert. Dit zal hen ook weerhouden om het slechte pad op te gaan.

Trimestrieel zal er ook een persoonlijke evaluatiegesprek plaatsvinden tussen het talent en de mentor. Daar komen muziek, optredens en persoonlijke ontwikkeling (school en/of werk en doelstellingen = PDP / Personal Development Plan) uitvoerig aan bod. De evaluatiegesprekken worden uitgevoerd door: de mentor/peter van het talent in kwestie en door andere bekwame stafleden van Youth Zone. In geval van slechte schoolresultaten kunnen we onze jonge talenten doorverwijzen naar onze partner Kilalo die hoofdzakelijk huiswerkbegeleiding aanbiedt.