Concept Youth ZonePilootproject op de Luchtbal, een wijk die helaas opnieuw een blinde vlek wordt op gebied van een cultureel aanbod aan vrijetijdsbesteding voor jongeren. Project is ontstaan uit jongeren die via cultuur andere jongeren uit hun buurt een zinvolle en uitdagende vrijetijdsbesteding willen aanbieden. De initiƫrende jongeren ervaren zelf de nood aan dit soort projecten en willen de aandacht voor cultuur in hun buurt aanwakkeren.

De workshops worden opengesteld voor een grote groep jongeren waaruit er 3 geselecteerd worden voor een lang traject op maat. Deze jongeren krijgen een peter/meter aangewezen. Het opzet is doordacht en de aandacht voor de jongere staat voorop. De initiatiefnemers dragen zelf financieel bij tot het project en doen een maandelijkse bijdrage. Dit toont hun engagement en versterkt hun eigenaarschap over het project. Het volledige project getuigt van een grote inzet, engagement van jongeren voor jongeren.

VisieHet sociale aspect waarbij mensen van verschillende origines en ethniciteiten met elkaar verbroederden tijdens muziekevenementen, individuele of gemeenschappelijke activiteiten en de opvolging daarvan zijn sterk gedaald. We willen hier op een leuke manier verandering in brengen.

Dit programma is tot stand gekomen omdat we doorheen de jaren een verschuiving van bepaalde waarden merkten bij de nieuwe generaties. We constateerden een achteruitgang of verloedering van deze waarden in onze maatschappij. En we waren van mening dat we daar verandering in moesten brengen en dat bepaalde waarden opnieuw geĆÆmplementeerd moesten worden in de opvoeding of bijsturing van elke jongere.


* Youth Zone hecht als organisatie veel waarde aan volgende kernwoorden:

  • respect
  • positieve aanpak
  • multiculturele omgang
  • creativiteit

MissieYouth Zone wordt gekenmerkt door een sterk sociaal aspect waarbij sociaal engagement en jeugdwerking centraal staan. We willen met beperkte middelen een maximaal rendement verkrijgen.

structuur

Hoofdzakelijk willen we evenementen en workshops organiseren. Centraal staat ons Youth Program, daarmee willen we jongeren begeleiden met hun artistieke projecten. Via de verschillende workshops proberen we ze allereerst klaar te stomen en d.m.v. ons jaarlijks evenement willen we onze jongeren de mogelijkheid geven hun talenten te tonen.